En drömmande ö
med en storslagen historia

Historien bakom

Stora Ekholmen

En gång kallades Stora Ekholmen skärgårdens vackraste ö. Här var ett sommarparadis som blev unikt på många sätt. De vackra byggnaderna är uppförda innan år 1900 och ön har varit sommaresidens åt bland andra familjen Grumme som bodde här under många år och satte sin prägel. I tidslinjen kan du se hur Stora Ekholmen har utvecklats genom historien.

1720

Ekens storhetstid

Med sitt strategiska läge i närheten av Vaxholms fästning, och de stora farlederna i direkt anslutning, var Stora Ekholmen en given plats för att odla ek. Tack vare sin styrka och röttålighet var eken under många hundra år eftertraktad i samband med byggnaden av skepp och krigsfartyg. Ön ingick under perioden 1720-1881 i Värmdö Skeppslag. Stora Ekholmen övergick sedan till Vaxholms Fögderi och Waxholms Skeppslag.

1874

Från Furusunds Gård till Höganäs

Stora Ekholmen tillhörde i mitten av 1800-talet Furusunds gård som var en av de största egendomarna på Tynningö. År 1874 sålde ägaren till Furusunds Gård, handlaren Johan Wirström, västra delen av Tynningö kallad Höganäs, där bland annat Stora Ekholmen ingick, till snickarmästare Carl Martin Munthe.

1877

Avstyckning från Höganäs

Munthe sålde av Stora Ekholmen till byggmästaren Otto de la Croix och arkitekten Carl Sandahl som hyrde ut två markområden på ön till byggmästarna C A Olsson och Johan Möller.

1879

Johan Möller köper Stora Ekholmen

Efter de la Croix´ död såldes ön till ena byggmästaren, Johan Möller. Möller, Olsson och Sandahl lät uppföra var sin villa i cottagestil. C A Olssons villa ”Marieberg” byggdes på 1870-talet och hade ett bearbetat yttre och en symetrisk planlösning. Ett sällskapsrum var placerat i en separat paviljong. Sandahls villa byggdes på norra delen av ön och blev klar 1879. Villan var byggd så att en familj kunde bo på varje plan. Johan Möllers villa ”Stora huset” byggdes omkring 1880 och tillämpade cottagestilen i monumental- format. Villan byggdes om på 1910-talet. Köket var placerat i källaren och det installerades en mathiss.

1904

f.d. Sjökapten A Stauss vid rodret

Fd. sjökapten och affärsman A. Stauss hyrde först ett av husen (Olssons hus) innan han 1904 köpte två av husen. Tre år senare stod han som ensam ägare till samtliga byggnader och hela ön.

1909

Familjen Grummes semesterparadis

Grosshandlare Albert Grumme köpte hela ön och det blev startskottet för öns glansperiod så här långt. Ön förvaltades som ett privat semesterparadis där familjen tillbringade hela somrarna. För att klara hushållningen fanns växthus, hönshus och ladugård. En anställd trädgårdsmästare bodde på ön året om och skötte växter och djur. De befintliga gångstråken förstärktes och vackra alléer anlades.

1965

Tiden står still

Ön var fortfarande ett paradis i fint skick när den 1965 såldes till ”Institute for human development and peace” inrättat av bl.a. George Martin och Susanne Harris. George och Susanne bosatte sig i trädgårdsmästar-bostaden och har bott där fram till april 2019 (sedan 2008 som hyresgäster). De lät under sin tid på ön uppföra ångbåtsbryggan som trafikeras av Waxholmsbolaget än idag. De ambitioner som George och Susanne till en början hade för ön har inte genomförts utan ön och dess byggnader har sedan tillträdet 1965 stått tomma och förfallit.

2008

Renovering och gallring

År 2008 köptes ön av två entrepenörer, Michael Silferberg och Rolf Tönnesen. De har renoverat ladugården, båthuset och verkstaden samt genomfört kraftig gallring av träd. Men deras ambitioner för ön har av olika omständigheter inte genomförts fullt ut och förfallet har därför fortsatt.

2019

En ny era inleds

I april 2019 köptes ön av Gunnar och Kerstin Haglund som vill återskapa ön till det skick som den hade vid sekelskiftet 1900 och ta tillvara öns unika kulturhistoriska värden. Stora Ekholmen var då ett sommarparadis där byggnader och natur harmoniserade med varandra. Allt var väl genomtänkt och alla delar samverkade för att bli en förstärkt helhet. Den ursprungliga bebyggelsen är i stort sett orörd och det finns därmed unika förutsättningar att återskapa paradiset.

2020

Återskapande av Stora Ekholmen

Arbete med renovering och återskapande av byggnader, strandskoning, grusgångar bryggor och trädgårdsanläggningar är i full gång. Följ arbetet i detalj här.