Återskapande av

Stora Ekholmen

Vi vill väcka Stora Ekholmen ur sin törnrosasömn

Vi vill återskapa Stora Ekholmen så som det var under öns glansperiod och ta tillvara öns unika kulturhistoriska värden. Vi kommer att behålla Stora Ekholmen som en helhet där de olika delarna hänger ihop och samverkar. Vi genomför renoveringarna med gamla metoder och med material som användes förr. Vi vill ha ett varsamt förhållningssätt och eftersträvar att laga framför att byta ut.

Efter köpet av Stora Ekholmen i april 2019 har återskapandet av byggnader och miljö påbörjats. Vi tar hjälp av hantverkare och personer med erfarenhet och kunskap från liknande projekt. Personer med intresse och passion som vill vara med att utveckla – både ön, metoder och sig själva – för de kulturvärden vi vill återskapa.

Mål och syften

Övergripande målsättning är att återskapa byggnader och miljö till som det hur det såg ut vid sekelskiftet 1900. Ön skall återfå sin forna glans. Vi vill så långt som möjligt återskapa varje del av miljön till som den var då. På så sätt bidrar varje del till en helhet. Återskapar vi t.ex. strandskoningen är det värdehöjande för stranden men bidrar till ett ännu större värde för helheten. Samma sak med växthuset o.s.v.. Helheten får ett större värde än summan av delarna.

Vi vill också lära oss hur man levde på Stora Ekholmen och utvärdera vilka delar av ”livet på ön” som skall återskapas. Det innebär t.ex. att vi vill veta vad som odlades i växthuset och odlingsbäddarna. Vilka motiv fanns till odlingarna och hur användes det som skördades?

Metod

Arbetet med att återskapa byggnader och miljö bedrivs med ett agilt arbetssätt. Mot en målbild för varje projekt där planering av de olika delprojekten och momenten baseras på studier och upptäckter som görs på plats. Till detta inhämtas nödvändiga kunskaper. Det medför att planeringen blir ganska kortsiktig och flexibel men med ett tydligt övergripande mål. En annan fördel med denna metod är att de iakttagelser och kunskaper som löpande erhålles under projektets gång kan påverka den framtida planeringen. Genom att delprojekten drivs sekventiellt så medför det också ett lärande arbetssätt.

Metoder och arbetssätt skall genomföras så att hänsyn tas till Stora Ekholmens kulturhistoriska värden. Önskvärt är också att hitta referensobjekt för inspiration och erfarenhetsutbyte.