Historien

Stora Ekholmen var från början en given plats för ekodling på grund av dess strategiska läge i närheten av Vaxholms fästning och dess anslutning till de stora farlederna.


Öns första privata ägare hette Carl Axel Munthe som troligtvis inte stod för någon byggnation av ön. När ön exakt bebyggdes är oklart men man vet att år 1877 var ön bebyggd med tre villor och att en av dem ägdes av Carl Sandahl. Detta gör att man kan anta att han åtminstone ritat ett av de första husen, om inte alla tre.

hus

Öns glansperiod, så här långt, var under familjen Grummes tid på ön. Grumme köpte hela ön 1909 och förvandlade den till ett familjeparadis som de spenderade hela somrarna på. De byggde alltifrån hönshus, ladugård till alléer och förstärkte även gångstråken.

Efter nästan 60 år säljer familjen ön till ett institut som 1966 får bygglov att bygga bland annat en 120 kvm stor ångbåtsbrygga som Vaxholmsbolagets båtar trafikerar idag.

hus
bakgrund